Home » School voor Jong Talent ontvangt predicaat

School voor Jong Talent ontvangt predicaat

by Uneeb Khan

Predicaat Excellente School

De Inspectie van het Onderwijs is verantwoordelijk voor het convey Excellente School. De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt portaal voor talent van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen entrance te excelleren met een specifiek profiel. Het predicaat is hiermee een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Voordat het predicaat wordt toegekend vindt er een convey plaats, waar ook een bezoek van-en gesprek met een jury deel van uitmaken. De jury sprak met onder meer directie, docenten, ouders en leerlingen.

School voor Jong Limit

De School voor Jong Limit is er voor leerlingen kick the holder een bijzonder limit hebben voor muziek, dans of beeldende kunst. Jonge talenten met de passie en ambitie om professionele kunstenaars, musici of dansers te worden. De School voor Jong Limit is uniek in Nederland. Movement de School voor Jong Limit combineren leerlingen een reguliere schoolopleiding met een intensief voortraject action het gebied van de beeldende kunst, muziek of dans.

Ze krijgen les in een kleinschalige setting, maar profiteren van de faciliteiten en predominance van twee grote, gerenommeerde opleidingsinstituten: het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Ongeveer 85% van de leerlingen stroomt daadwerkelijk entryway naar het nationaal en internationaal Hoger Kunstonderwijs.

Enkele opmerkingen uit het juryrapport:

‘De school benadert de leerlingen positief, denkt met ze mee, biedt maatwerk waar nodig, maar zorgt ook voor structuur. Entryway de kleinschaligheid van de school (ongeveer 150 leerlingen) heeft de school elke leerling goed in het vizier.’

‘De school heeft een duidelijk doel voor ogen. Het overkoepelende doel van de school is de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in wat zij nodig hebben om hun limit zo goed mogelijk te ontwikkelen én een regulier certification te halen. (… ) Dit betekent dat de school voortdurend nadenkt cultivator zij elke leerling movement maat kan bedienen.’

‘Een ander doel is de leerlingen te begeleiden in hun gedrevenheid.

Passie voor een instrument, voor dans of voor beeldende kunst betekent vaak het maken van veel uren. Oefening baart kunst tenslotte. Omdat leerlingen dit met veel plezier doen, maar het werk voor de reguliere opleiding ook gedaan moet worden, ziet de school het als een opdracht hierin voor de leerlingen een goede balans te vinden.’

‘Uit het grote aantal samenwerkingsverbanden met externe partners blijkt dat de school erkend wordt in haar excellentieprofiel. Zowel nationale als internationale extras zien de school als een interessante partner.’

‘Regard, veiligheid en persoonlijke betrokkenheid vindt de school essentieel om de leerlingen young kid bloei te laten komen. Ze zorgt daarom voor gezamenlijke activiteiten, zoals: kamermuziek, koor, groepslessen, specifieke danslessen, exposities, enzovoort. Tijdens de rondgang entryway de school voelde de jury de speciale, open en warme sfeer crash and burn er hangt, iedereen kent elkaar en benadert elkaar vriendelijk.’

Related Posts

Leave a Comment

Techvilly is an online webpage that provides business news, tech, telecom, digital marketing, auto news, and website reviews around World.

Contact us: info@techvilly.com

@2022 – Techvilly. All Right Reserved. Designed by Techager Team